Vi har en bred kompetens och en stor erfarenhet av att driva detaljplaneprocesser fram till antagande och företräder både offentliga och privata beställare. Vår kunskap om den kommunala processen hjälper beställaren att fokusera på rätt frågor i rätt skeden och möjliggör därmed en effektiv process. Vi har en mycket god kännedom om frågor kopplade till plangenomförande och är därmed vägledande i frågor kring planbestämmelser och erforderliga avtal som krävs för att säkerställa planens genomförande.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Niclas Sandberg
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Niclas Sandberg
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 74 67
Vd Niclas Sandberg
Se karta

Visby

Strandgatan 1
SE-621 57 VISBY
Telefon: +46 706-93 03 67
Ansvarig Peter Stenberg
Se karta