Vi har en stor erfarenhet av frågor kopplade till plangenomförande för både stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt och har uppdrag åt både offentliga och privata beställare. Vi ser vikten av att ta med genomförandefrågor tidigt i ett projekt för att säkerställa genomförandet av en detaljplan, vägplan eller järnvägsplan. På så sätt ökar möjligheten att hålla tidplaner och ha kontroll över ekonomin och risken för att inte erhålla myndighetsbeslut som krävs minimeras. Stor vikt läggs vid att i ett tidigt skede förankra frågor och beslut mellan berörda parter både internt och externt genom samordning och samverkan.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Niclas Sandberg
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Niclas Sandberg
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 74 67
Vd Niclas Sandberg
Se karta

Visby

Strandgatan 1
SE-621 57 VISBY
Telefon: +46 706-93 03 67
Ansvarig Peter Stenberg
Se karta